Spring naar inhoud

Persbericht

Beste vrijwilligers, het onderstaande stuk was gemaakt voor publicatie in het onderwatersport magazine van de NOB. Echter, wat schets ieders verbazing, duikspot ’t Zuth was al opgenomen als Hotspot in de uitgave van juli/augustus en 2 maal achter elkaar over eenzelfde plas publiceren dat is niet gebruikelijk. Eén persoon heeft tegen alle bestuurlijke afspraken in toch de media benaderd en stukken doorgestuurd zonder het bestuur vooraf in kennis te stellen. De eindredacteur heeft wel aangeboden om over een van de andere plassen van Stg. DNBO wat te publiceren. Voorlopig hebben we aangegeven daar geen gebruik van te maken daar duikspot ’t Zuth ons parade paardje is.

Het bestuur betreurt de hele gang van zaken en vindt dat velen van jullie vrijwilligers zwaar tekort wordt gedaan met wat er in het hotspot verhaal zal staan (nog onbekend wat er in staat), je zult kwaad worden, je afvragen doe ik het allemaal voor? Laat je niet leiden door emoties en samen maken we er iets moois van zoals in het beoogde stuk ook staat.

Het Stg. bestuur zal zich beraden over te nemen stappen.

Stichting DNBO. Of hoe we samen iets moois kunnen maken.

In Noord Brabant Oost waren duikers ooit gezegend met verschillende goed toegankelijke en leuke duikplassen, zoals Aqua Best bij Eindhoven en de plas Eerste Stichting bij Elzendorp. Maar er kwamen andere belangen om de hoek kijken, zoals muziek festivals en visverenigingen, met als gevolg dat duikers minder welkom zijn. En in sommige gevallen zelfs niet meer mogen komen! Sindsdien is het zoeken naar duikplassen waar de duiksport beoefend kan worden. Lastig, want vele andere plassen zijn niet openbaar of is er maar beperkt gebruik toegestaan voor een enkele vereniging.

De aanleiding

In Milheeze, gemeente Gemert/Bakel, kwam de omwenteling, bij Duikspot ’t Zuth. Voorheen afgesloten, in verband met zandwinning, waar maar één duikvereniging mocht duiken. Aangezien meerdere verenigingen uit de omgeving behoefte hadden aan een oefenplas, zijn een aantal verenigingen gaan overleggen over de toekomst mogelijkheden van de plas. Een duikvereniging was al jaren met de gemeente in discussie en ontdekte dat de verschillen van inzicht met de gemeente, te groot waren. Door afstand te doen van eerder verworven rechten ontstond de mogelijkheid voor 4 verenigingen om gezamenlijk als stichting een nieuwe overeenkomst aan te gaan met de gemeente. Het is 2014.

Met ondersteuning van de NOB is toen gezocht naar een juiste juridische opzet om duikwateren open te kunnen houden voor duikers. Het resulteerde in het oprichten van een stichting Duikspots Noord Brabant Oost (DNBO). De stichting wordt gevormd door de volgende verenigingen;

 •  Divocean (Eindhoven, Venray)
 • Gemertse Watervrienden (Gemert)
 • Helmondse Vereniging voor Onderwatersport Aquarius (Helmond)
 • Red Lobster (Deurne)

Een gebruikersovereenkomst voor onbepaalde tijd werd aangegaan met de gemeente Gemert-Bakel over de plas bij Milheeze. De stichting kreeg de beschikking over een al eerder toegezegde ontwikkelsubsidie. En plots had de jonge stichting DNBO de beschikking over een gebied van bijna 7000 vierkante meter, gevuld met bos en vrije natuur, genaamd Duikspot ‘t Zuth. De stichting maakte een ‘plan platte plas’, waarbij het terrein afgesloten werd (een verplichting) en er parkeergelegenheid zou worden gecreëerd voor auto’s. Snel werd duidelijk dat beschikbare gestelde subsidie onvoldoende was om onze plannen te realiseren. Meer middelen waren nodig. Inmiddels kon de stichting inkomsten genereren door bezoekers bijdragen van bezoekende clubs, €60 per jaar per vereniging/organisatie.

Wat hebben we bereikt?

De stichting bedacht dat met sponsoren en vrijwilligers het overgrote deel van de plannen realiseerbaar moest zijn. Iedereen hield zijn ogen en oren open en dankzij de vele vrijwilligers en hun netwerken konden de stichting niet alleen de noodzakelijke materialen bij elkaar sprokkelen, maar ook het werk voor elkaar krijgen. In tijdsvolgorde zijn de volgende stappen gemaakt:

2015-16 verharding, parkeerplaatsen en steiger

 • Vergunning; omgevingsvergunning
 • Verzekering; aansprakelijkheids verzekering voor de stichting afgesloten
 • Plaatsen van enkele voorwerpen in het water
 • Grondwerk verricht voor parkeerplaatsen en eventuele bebouwing
 • Realisatie van een parkeerplaats van 40×15 meter, inclusief 3 mindervalide parkeerplaatsen en aansluiting op de openbare weg. De betonklinkers zijn geschonken en de stichting heeft stratenmakers ingehuurd om de bestrating te maken.
 • Bouw steiger van hardhout

2017-19 Accommodatie

 • Vergunning; omgevingsvergunning voor het plaatsen van de units.
 • Verzekering; Opstal en inboedel
 • Via een schenking heeft de stichting 3 mobiele kantoor units 2,5x 6 m gekregen en heeft die tegen transportprijs heeft kunnen plaatsen.
 • Gas, water, electra en afvoer? Elk op zich brengt weer vaste kosten met zich mee die door de stichting betaald dienen te worden. In samenspraak met de gemeente heeft de stichting gekozen om een elektra aansluiting te nemen, afvoer middels een septic tank, spoelwater middels een gesponserde grondwaterpomp (niet drinkbaar) en geen gas of wateraansluiting.

2018-2020 Toiletten en afwerking

Navraag bij de gebruikers leerde ons dat de behoefte aan een openbaar toegankelijk toilet groot was.

 • Middels sponsering (o.a. NL Doet) en inzet van vele vrijwilligers is het gehele unit gepotdekseld, zodat het mooi uitkomt in de natuurlijke omgeving.
 • Is er een start gemaakt met de realisering van de toiletten, urinoir en een mindervalide toilet, sponsering (o.a. NOB projecten subsidie).
 • Heeft de interne aankleding plaats gevonden, tafels, stoelen, koffieautomaat, lesmateriaal.

Een fijne duikplek

Maar het gaat natuurlijk niet alleen om toiletten, accommodatie en parkeerplaatsen. Ook in het water is van alles gerealiseerd om het de leukste duikplas van Nederland te maken. In 2014 was de PH waarde van het water 4 dat resulteerde in kraakhelder water, zicht van 10 meter of meer echter met bijna geen leven. Inmiddels is de PH waarde wat meer naar de normale waarde 7 gestegen en zie je meer begroeing komen alsook bewoners zoals snoeken, karpers, paling en zonnebaars, het zicht varieert van 8 tot 3 meter.

In het water heeft de stichting een technische deel gerealiseerd om duiktechnieken te ondersteunen, met o.a. stijglijnen, enkele graan silo’s waar je doorheen kunt, een schroef, een stellage, enkele boot wrakken en een tweetal platforms. De maximale diepte plas is ~22m afhankelijk van de waterstand.

Daarnaast wordt er een ornamenten tuin met beelden gerealiseerd. De materialen zijn brokstukken van een gemeentehuis en een kerk, geschonken door Eric Kuipers, die in een parcours zijn geplaatst. Dit gedeelte is voor de ‘toeristische’ duiker en zal ook gebruikt worden voor het duiken met visueel gehandicapten. De zwaarste delen (>500kg) zijn op hun plaats gelegd door een duikpeleton van de genie.

In de toekomst zal de dam, die de plas momenteel begrenst, ook verwijdert worden waardoor de plas zo’n 4 keer groter gaat worden.

Als we dan toch bezig zijn

Goed werk valt op en sinds de stichting bezig is in Milheeze, kreeg de stg DNBO ook aanbiedingen om andere duikspots onder de hoede te nemen of zelfs te realiseren. In de Zuid-Willemsvaart zijn al 3 duikspots gerealiseerd. Natuurlijk: de diepte is beperkt maar het betreft een stuk kanaal waar niet meer actief gevaren wordt en de visstand is er weelderig. Verder is de stichting ook betrokken bij de ontwikkelingen rondom de Radioplassen (Stevensbeek) en de Berkendonk (Helmond). Als je meer wilt weten kijk op www.DNBO.nl of maak een afspraak en kom eens een keertje kijken.

Vaste bezoekers van de plassen zijn:

 • OSV Quintus,
 • WSG Gelderland,
 • Brabant Diving,
 • Duik Team Geldrop,  
 • Duik Team Zwaardvis,
 • ZPV Nuenen,
 • Duik Team Eindhoven,
 • Discovery Dive
 • OWS Veghel

Een speciale dank gaat uit naar; Ronald Vreijsen (NOB), Ruud Oude Griep (projectleider gemeente), Henry van Meeren (meester sprokkelaar) en natuurlijk de vele andere vrijwilligers en stichtingsbestuur die mee hebben geholpen met de realisatie.

Namens Stichtings DNBO voorzitter Edwin van Gestel

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.