Spring naar inhoud

Ontwikkelplan duikspot ’t Zuth

 Wat is de stichting DNBO nog allemaal van plan op duikspot ’t Zuth

Inrichtingsplan Duikspot ’t Zuth zoals door de college van gemeente accoord is bevonden en dat naar de provincie is verstuurd.

 
 

De omgevings vergunning is ingediend en op 7 september 2015 ontvangen door de Gemeente Gemert Bakel

In de aanvraag zijn de volgende zaken opgenomen.

Verharde parkeerplaats

Minder valide parkeerplaatsen, verharde rijbaan en een steiger

Op de website gemeente Gemert Bakel onder 150918 vergunningen.PDF is het volgende te vinden:

inrichten van een duikspot, Hekker ong. (88173-2015) activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren, bouwen ingekomen 7 september 2015. Deze vergunning is verleend op 5 november 2015

Na de realisatie van de parkeerplaatsen en de steiger en wat aankleding van de duikspot komt het volgende doel in zicht:

Een onderkomen, om briefings, theorielessen, vergaderingen en activiteiten in to organiseren

Buiten toiletten voor bezoekers

De omgevings vergunnings aanvraag bouwen is ingediend op 1 februari 2017 en we hopen op een spoedig positief besluit zodat we kunnen beginnen met de aanleg van de genoemde voorzieningen. We hebben het onderkomen al mogen plaatsen echter we mogen er pas werkeljk gebruik van gaan maken als de gunning verleent is. Tot die tijd blijft gebruik uitgesloten. Enig informatie hoe het er uit gaat zien zie onder.

Duikspot ’t Zuth

Opsomming van nog uit te voeren werkzaamheden op duikspot ’t Zuth.

 • Terras en oprijlaan. (klaar)
 • Regelen opsluit banden (klaar)
 • Uitlijnen en plaatsen van de opsluitbanden(klaar)
 • Zandbed uitvlakken en natrillen(klaar)
 • betonklinkers plaatsen(klaar)
 • Geheel trillen (klaar)
 • Inrit doorgang iets breder maken
 • mogelijkheid om parkeerruimte groter te maken, grastegels?

Accomodatie

Afwerking buitenzijde gebouw.

 • Gehele accomedatie potdekselen (klaar)
 • Kozijnen repareren, schoonmaken, gronden en aflakken

Binnenzijde onderkomen

 • Aansluiten van electra in stichtingsgebouw (klaar)
 • Plaatsen van laatste afdekplaaten op de overgangen (klaar)
 • Rekening houdend met ondergrondse toevoer van electra. (klaar)
 • Vloer met boenmachine schoonmaken (klaar)
 • Tafels monteren (klaar)
 • Kozijnen schilderen
 • beschadigingen op wanden wegwerken

Buiten mindervalide toilet en urinoir ruimte.

 •  Regelen materiaal (stenen m^2, damwand m^2, dak, m^2, beton 0,5m^3, bewapenings materiaal, deur met kozijn 1m breed, kozijn 90 cm breed, metsel specie, tegels m^2)
 • Zandbed in oorde maken (klaar)
 • Riolering en waterleidingen positioneren (klaar) 
 • Beton betimmering maken (klaar)
 • Beton molen (klaar)
 • Beton storten (klaar)
 • Metselen muren
 • Plaatsen trespa binnenwanden
 • voegen buiten
 • Monteren sanitair
 • dak tesamen met veranda dak

Riool

In overleg met de gemeente zijn we tot de conclusie gekomen dat aansluiten op het drukriool gezien de kosten €175,= per jaar geen optie is. Vertegenwoordigers van de gemeente adviseren te gaan werken met een septic tank die dan door bijv. Jan Nooijen leeggezogen kan worden.

Er word gekeken naar een zuiveringssysteem dat het water van de vaste bestanddelen scheidt op natuurvriendelijke wijze.

Veranda

 • Profiel materiaal, balken en 3 palen zijn aanwezig (klaar)
 • Profiel maken
 • Palen plaatsen., verankerd in de grond
 • Profiel plaatsen
 • Polyeruthaan plaaten plaatsen

Steiger

 • verlengen van de steiger zodat aan het einde waterdiepte >5 meter is Verlenging van ~2m is gerealiseerd (klaar)
 • Aan rechterzijde steiger, trap (1,5m breed) met rolstoelbaan (1m breed) plaatsen doorlopend tot een diepte van 1,2 meter.

Route OW uitzetten

 •  24 paaltjes met betonblokken plaatsen OW, betonvoet onder het zand
 • Route uitstippelen, OW objecten dienen op route te liggen
 • route richting van paal naar paal vastleggen
 • Middels richting of graden aanduiding boordjes maken die op de paaltjes bevestigd worden, grote karakters zodat goed leesbaar is.

Afwerking parkeerplaats

 •  Taxus boompjes om 2-de deel af te werken
 • Grind om laatste meters van pad af te maken
 • Eventueel nog een extra pad naar water aanleggen in doorgang tussen taxus haag

Tuin onderhoud

 • Gras maaien
 • Groen op parkeerplaats plat spuiten
 • Snoeien groen op de wallen
 • Oud ijzer/ rotzooi opruimen naar stort klaar (klaar)
 • Monteren van beton banken (klaar)
 • Omhalen van gespleten boom rechts van ingang klaar

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.