Spring naar inhoud

Stichting Duikspots Noord Brabant Oost (DNBO)

De stichting die ten doel heeft mogelijke duikwateren in Noord-Brabant Oost beschikbaar te houden voor duikers uit de regio en omgeving.

Duikspots waar de stichting Duikspots Noord-Brabant Oost momenteel meedenkt met de uitvoering.

De stichting Duikspots Noord Brabant Oost heeft ten doel:

a. Het toegankelijk krijgen en houden van waterplassen in Oost Brabant voor beoefenaren van de onderwatersport;

b. de veilige beoefening van de onderwatersport mogelijk te maken en te bevorderen;

c. het uitdragen van de betekenis van de onderwatersport voor de maatschappij;

d. het bundelen en behartigen van de belangen van onderwatersporters in het algemeen en in het bijzonder van de watersporters die gebruik maken van plassen in oostelijk Noord-Brabant;

e. het zorgdragen voor bewaking van de kwaliteit van het milieu, de bewaking van de biodiversiteit, alsmede de flora en fauna boven en onder water;

f. te streven naar een harmonieuze en effectieve samenwerking met de betrokken overheidsinstanties. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door waterplassen en/of accommodaties in gebruik en/of in eigendom dan wel in zakelijk genotsrecht (opstal of erfpacht) te verwerven.

De stichting is opgericht door de volgende duik verenigingen/organisaties

Met dank aan:

  • Met dank aan:
  • Gemertse watervrienden
  • Divocean
  • Red lobster diving
  • H.V.v.O. Aquarius
  • Gemeente Gemert Bakel
  • Zandwinner
  • Dhr.Ronald Vreijsen namens N.O.B.

Nuttige Documenten stg. DNBO

Contact gegevens:

Duikspots Noord Brabant Oost

duikspotsnbo@outlook.com

Bank : NL65RABO0191845388

mobiel : 0626608367

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.