Spring naar inhoud

Stichting Duikspots Noord Brabant Oost

Beste duikers,
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat het corona, COVID 19, virus over de wereld zwerft. Dit heeft impact op ons dagelijks leven en ook op onze activiteiten. Het RIVM geeft richtlijnen uit waaraan we ons moeten houden.  

Wij zijn druk doende om het duiken op onze duikspots weer mogelijk te maken. De overheid heeft aangegeven dat er vanaf 11 mei weer buiten gesport mag worden. Dit echter onder strikte voorwaarde van toestemming vanuit de gemeente en de eigenaar/beheerder van de duikspot. Wij als stichting DNBO zijn hier druk doende mee om deze toestemming van de gemeentes te krijgen.

De gezamelijke duikorganisaties (NOB & PADI) hebben een duikprotocol opgesteld. U kunt dit duikprotocol hier nazien.  U bent verplicht zich hieraan te houden, bij geconstateerde overtreding gelden zware boetes, hierbij kan men gebruik maken van camerabeelden uit de omgeving.

Verder zien we als stichting ook dat de standaard manier van reanimeren in gewijzigde vorm uitgevoerd dient te worden. In het reanimatie protocol geven wij aan hoe dit eruit ziet.

Verder geldt de nu geldende standard regels bij bezoek van de duikspots,

 • Ga alleen naar een duikspot indien U zich helemaal fit voelt.
 • Geen hoesten
 • Geen koorts
 • Hou minimaal 1,5 meter afstand
 • U zult zelf moeten zorgen voor desinfecterende middelen, daar de Stg. niet altijd op de duikspot aanwezig zal zijn. (denk o.a. aan het hangslot en de poort)
 • Maximaal 5 buddyparen gelijktijdig op de parkeerplaats aanwezig. dus exact de tijdsperiode opgeven dat U de duikspot bezoekt.
 • Sanitaire voorzieningen zijn afgesloten
 • Volg de regels zoals in de protocollen is aangegeven, o.a. bij parkeren, begeleiding, omkleden, douchen etc.
 • U bent en blijft verantwoordelijk voor Uw eigen veiligheid. Indien er ongewenste situaties ontstaan maak daar dan direct melding van  op duikspotsNBO@outlook.com
 • Aanmelden geschied volgens de normale procedure.
 • De Stg DNBO wenst U veel duikplezier en houdt U op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Duikspots waar de stichting Duikspots Noord-Brabant Oost meedenkt met de uitvoering.

Actuele duikspots

De stichting Duikspots Noord Brabant Oost heeft ten doel:

a. Het toegankelijk krijgen en houden van waterplassen in Oost Brabant voor beoefenaren van de onderwatersport;

b. de veilige beoefening van de onderwatersport mogelijk te maken en te bevorderen;

c. het uitdragen van de betekenis van de onderwatersport voor de maatschappij;

d. het bundelen en behartigen van de belangen van onderwatersporters in het algemeen en in het bijzonder van de watersporters die gebruik maken van plassen in oostelijk Noord-Brabant;

e. het zorgdragen voor bewaking van de kwaliteit van het milieu, de bewaking van de biodiversiteit, alsmede de flora en fauna boven en onder water;

f. te streven naar een harmonieuze en effectieve samenwerking met de betrokken overheidsinstanties. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door waterplassen en/of accommodaties in gebruik en/of in eigendom dan wel in zakelijk genotsrecht (opstal of erfpacht) te verwerven.

De stichting is opgericht door de volgende duik verenigingen/organisaties

Met dank aan:

 • Met dank aan:
 • Gemertse watervrienden
 • Divocean
 • Red lobster diving
 • H.V.v.O. Aquarius
 • Gemeente Gemert Bakel
 • Zandwinner
 • Dhr.Ronald Vreijsen namens N.O.B.

Nuttige Documenten stg. DNBO

Stg.DNBO in de pers

Contact gegevens:

Duikspots Noord Brabant Oost

duikspotsnbo@outlook.com

Bank : NL65RABO0191845388

mobiel : 0626608367