Spring naar inhoud

Stichting Duikspots Noord Brabant Oost

Beste duikers,

Gaarne uw aandacht voor de volgende data:

6 september duikspot ’t Zuth gesloten i.v.m. introdag summa college.

18 september gwv 50 jaar 9:00-17:00 uur duikdag

De stichting DNBO zijn druk doende om nog wat puntjes op de i te zetten qua afwerking bovenwater en zullen ons dan gaan richten op een succesvol duikseizoen. In de periode wordt ook gekeken om de atributen O.W. op een wat beter toegangkelijke plaats te zetten en eindelijk een duik route uit te zetten.

  • Aanmelden geschied volgens de normale procedure.
  • De Stg DNBO wenst U veel duikplezier en houdt U op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Duikspots waar de stichting Duikspots Noord-Brabant Oost meedenkt met de uitvoering.

Actuele duikspots

De stichting Duikspots Noord Brabant Oost heeft ten doel:

a. Het toegankelijk krijgen en houden van waterplassen in Oost Brabant voor beoefenaren van de onderwatersport;

b. de veilige beoefening van de onderwatersport mogelijk te maken en te bevorderen;

c. het uitdragen van de betekenis van de onderwatersport voor de maatschappij;

d. het bundelen en behartigen van de belangen van onderwatersporters in het algemeen en in het bijzonder van de watersporters die gebruik maken van plassen in oostelijk Noord-Brabant;

e. het zorgdragen voor bewaking van de kwaliteit van het milieu, de bewaking van de biodiversiteit, alsmede de flora en fauna boven en onder water;

f. te streven naar een harmonieuze en effectieve samenwerking met de betrokken overheidsinstanties. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door waterplassen en/of accommodaties in gebruik en/of in eigendom dan wel in zakelijk genotsrecht (opstal of erfpacht) te verwerven.

De stichting is opgericht door de volgende duik verenigingen/organisaties

Met dank aan:

  • Met dank aan:
  • Gemertse watervrienden
  • Divocean
  • Red lobster diving
  • H.V.v.O. Aquarius
  • Gemeente Gemert Bakel
  • Zandwinner
  • Dhr.Ronald Vreijsen namens N.O.B.

Nuttige Documenten stg. DNBO

Stg.DNBO in de pers

Contact gegevens:

Duikspots Noord Brabant Oost

duikspotsnbo@outlook.com

Bank : NL65RABO0191845388

mobiel : 0626608367

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.