Spring naar inhoud

Stichting Duikspots Noord Brabant Oost

Beste duikers,

De stichting DNBO wenst U alle een schitterend 2022 met vele mooie duiken en in goede gezondheid. Wij hopen op snelle versoepelingen van de maatregelen zodat U weer op de normale manier gebruik kunt maken van de duikspots.

De Covid 19 regels zijn weer versoepeld en daarom mag, duikspot ’t Zuth weer open.

Duikers mogen met maximale groepsgrootte van 4 duikers plus een instructeur een evenement inplannen.

De onderstaande regels blijven nog steedts gelden, U dient zich daaraan te houden.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat het corona, COVID 19, virus en vele varianten daarop over de wereld zwerft. Dit heeft impact op ons dagelijks leven en ook op onze activiteiten. Het RIVM geeft richtlijnen uit waaraan we ons moeten houden.  

De gezamelijke duikorganisaties (NOB & PADI) hebben een duikprotocol opgesteld. U kunt dit duikprotocol hier nazien.  U bent verplicht zich hieraan te houden, bij geconstateerde overtreding gelden zware boetes, hierbij kan men gebruik maken van camerabeelden uit de omgeving.

Verder zien we als stichting ook dat de standaard manier van reanimeren in gewijzigde vorm uitgevoerd dient te worden. In het reanimatie protocol geven wij aan hoe dit eruit ziet.

Verder geldt de nu geldende standard regels bij bezoek van de duikspots,

 • Ga alleen naar een duikspot indien U zich helemaal fit voelt.
 • Geen hoesten
 • Geen koorts
 • Hou minimaal 1,5 meter afstand ook in de groepen
 • Mondkapje op boven water bij voorkeur FFP2 Masker
 • Sanitaire voorzieningen zijn afgesloten
 • Volg de regels zoals in de protocollen is aangegeven, o.a. bij parkeren, begeleiding, omkleden, douchen etc.
 • Aanmelden geschied volgens de normale procedure.
 • geadviseerde groepsgrootte 4 duikers, probeer een tijdslot van 2:00 uur aan te houden, waarbij de eventuele volgende groep een uur later komt. Dit om te voorkomen dat grote groepen personen op de parkeerplaats zijn. (Geadviseerde starttijden 9:00, 10:00 en 11:00 uur)
 • De Stg DNBO wenst U veel duikplezier en houdt U op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Duikspots waar de stichting Duikspots Noord-Brabant Oost meedenkt met de uitvoering.

Actuele duikspots

De stichting Duikspots Noord Brabant Oost heeft ten doel:

a. Het toegankelijk krijgen en houden van waterplassen in Oost Brabant voor beoefenaren van de onderwatersport;

b. de veilige beoefening van de onderwatersport mogelijk te maken en te bevorderen;

c. het uitdragen van de betekenis van de onderwatersport voor de maatschappij;

d. het bundelen en behartigen van de belangen van onderwatersporters in het algemeen en in het bijzonder van de watersporters die gebruik maken van plassen in oostelijk Noord-Brabant;

e. het zorgdragen voor bewaking van de kwaliteit van het milieu, de bewaking van de biodiversiteit, alsmede de flora en fauna boven en onder water;

f. te streven naar een harmonieuze en effectieve samenwerking met de betrokken overheidsinstanties. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door waterplassen en/of accommodaties in gebruik en/of in eigendom dan wel in zakelijk genotsrecht (opstal of erfpacht) te verwerven.

De stichting is opgericht door de volgende duik verenigingen/organisaties

Met dank aan:

 • Met dank aan:
 • Gemertse watervrienden
 • Divocean
 • Red lobster diving
 • H.V.v.O. Aquarius
 • Gemeente Gemert Bakel
 • Zandwinner
 • Dhr.Ronald Vreijsen namens N.O.B.

Nuttige Documenten stg. DNBO

Stg.DNBO in de pers

Contact gegevens:

Duikspots Noord Brabant Oost

duikspotsnbo@outlook.com

Bank : NL65RABO0191845388

mobiel : 0626608367

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.